Solární systémy

Jsme dodavatelé vysoce kvalitních solárních systémů značky EnergySol. Během naší několikaleté působnosti na českém trhu jsme již dodali a namontovali více než 1.200 solárních systémů. Máme bohaté zkušenosti nejen s dodávkami solárních systémů především do rodinných a bytových domů, ale i solárního ohřevu vody v hotelech, penzionech, na koupalištích či sportovních nebo průmyslových objektech. Ale nejen solární systémy ale také dodávky tepelných čerpadel, rekuperací s řízeným větráním a kondenzační kotle.

Na všechny sety EnergySol v naší nabídce poskytujeme záruku 5 let a na vakuové trubicové kolektroy výrobce 10 let. Kromě prodeje a montáží solárních systémů je součástí našich služeb i záruční a pozáruční servis včetně vyřízení dotací z programu Nová Zelená úsporám a Kotlíkové dotace na klíč!

Dodáváme a montujeme dva druhy solárních kolektorů, též někdy označovaných jako solární panely vhodné pro solární ohřev vody. V současné době doporučuje téměř výhradně jen vakuové trubicové solární panely (kolektory) výrobce Westech, ale na přání montujeme také klasické rámové ploché kolektory.

Proč využívat solární ohřev ?

Častým názorem lidí neznalých problematiky je, že solární ohřev vody, či solární kolektory obecně se nevyplácí. Mnoho lidí si tuto technologii také plete s fotovoltaickými solárními panely (ty ovšem slouží k přímé výrobě elektrické energie), které si díky elektrickou energii zdražující podpoře ekologických zdrojů nezískaly přílišnou oblibu mezi veřejností. Solární kolektory, případně solární panely, určené k ohřevu teplé užitkové vody, případně určené k vyhřívání bazénů či vytápění prostor však jsou zcela jinou technologií.

V současné době, kdy se energie (jak elektřina, tak například plyn i pevná paliva) zdražují (aktuálně tempem průměrně 5 až 10% ročně), se solární ohřev vody stává reálnou alternativou k těmto klasickým zdrojům teplé vody. Dopomáhá k tomu i poměrně rychlý technologický rozvoj a s ním stoupající účinnost solárních kolektorů a jejich klesající cena. V době starších plochých solárních kolektorů, které dříve stály více než nyní daleko více účinnější vakuové trubicové solární kolektory, byl opravdu solární ohřev teplé vody záležitostí víceméně jen nadšenců a ekologických fandů. V současné době se ovšem stává reálnou alternativou, a pro mnohé lidi i jedním z mála dostupných řešení (například na chatách a samotách), jak řešit ohřev TUV za přijatelnou cenu a v dostatečném komfortu (solární systémy jsou totiž řízeny řídící jednotkou, tedy nepotřebují častý zásah člověka, a mohou fungovat i bez dozoru).

Moderní vakuové kolektory jsou totiž, na rozdíl od svých plochých předchůdců, schopny dodávat teplo i při zatažené obloze, případně při nižší okolní teplotě, ale za slunečného počasí. Dokáží tedy pokrýt potřeby ohřevu vody až s 75%, dokonce dokáží i vypomoci při vytápění v jarním a podzimním období. Jen v době velmi nízkých teplot a zatažené oblohy je pak nutné použít jiný, doplňkový zdroj vytápění (naše firma řeší pro své zákazníky topné systémy komplexně, proto se zabýváme i tepelnými čerpadly, kondenzačními kotly a dalšími zdroji tepla včetně rekuperace tepla). Jsou proto nejen ekologické, ale také se za současné situace stávají vhodnou volbou i z ekonomického hlediska.

Výhody vakuových trubicových solárních kolektorů proti plochým solárním panelům

Jedná se o vysoce účinné solární panely s minimální životností 20 let. S vakuovými solárními kolektory dosáhnete maximálního výkonu a trvale nejvyšších solárních zisků (především v zimním, jarním a podzimním období; v létě nižší přebytky). Díky tzv. „suchému napojení“ trubic systémem Plug-in (nepřímý ohřev) se vyznačují tyto kolektory vysokou provozní bezpečností. Solární panely typu „HEAT PIPE“ jsou uzavřené, což znamená, že teplonosná kapalina cirkuluje ve sběrači kolektoru a necirkuluje v samostatných trubicích. Další výhodou je jednoduchá a ekonomicky nenáročná výměna trubice, například v případě jejího poškození.

Další velkou výhodou těchto solárních panelů je, že přijímají i difuzní záření, tudíž i když je nebe zatažené, systém funguje. Díky trubicím jsou také trubicové kolektory schopny přijímat záření z více úhlů, než je tomu u plochých kolektorů. Takto kolektor může pracovat po celý den (od východu až do západu slunce) a pohlcovat záření ze všech stran, včetně odrazů. Patří tedy mezi nejvhodnější typ panelů pro naše středoevropské podmínky a tím umožňují téměř celoroční solární ohřev vody. Samozřejmě vždy narazíme na fyzikální meze, avšak oproti plochým solárním panelům, jsou vakuové solární panely výrazně účinnější a i v zimním období dokáží teplou užitkovou přihřívat a v případě slunečných jarních či podzimních dnů, kdy je sice teplota nižší, ale slunečního záření dopadá ještě dostatek, dokáží dokonce plnohodnotně ohřívat TUV stejně jako v letním období.


Kontaktní formulář

(vyžadováno)
Copyright © 2016 EnergySol