Kotlíková dotace

Nevíte si rady s dotacemi? Nevadí vše za Vás vyřídíme ZDARMA na klíč, zajistíme kompletní montáž a dodávku až po revize!!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Příjem žádostí fyzické osoby – předpoklad září 2017 – individuální termíny dle krajů

Příjemci podpory

 • Krajské úřady, obce a města žádají o dotaci od SFŽP
 • Fyzické osoby - po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem žádají o dotaci na krajském úřadě

Podpořené zdroje a výše dotace

1 70% způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí max. 75.000,-
2 75% způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle max. 95.000,-
3 80% způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE – tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu max. 120.000,-
4 Bonus 5% pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 7.500,-

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální dotace: 150 tis. Kč

 • tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. 85 % - platí pro kotle na biomasu
 • tj. maximální výše dotace 120 tis. Kč při max. 80 % - platí pro kotle na uhlí a biomasu

Podpořené kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu. (přísnější než 5. třída).

Uznatelné náklady

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • otopná soustava včetně nezbytné regulace a měření, komín
 • mikroenergetické opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty, projektová dokumentace
 • projektová dokumentace

Podmínky poskytnutí podpory

 • Dotace jsou určeny pouze majitelům rodinných domů nebo majitelům bytových domů ve kterých se nachází maximálně 3 bytové jednotky.
 • Rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva.
 • Dům splňuje třídu „C“ nebo vyšší z hlediska klasifikace energetické náročnosti budovy nebo majitel zároveň požádal o realizaci zateplení v rámci NZU nebo budou provedeny „mikroenergetické opatření“ doporučené energetickým specialistou. Seznam možných opatření je součástí výzvy, seznam energetických specialistů je na stránkách MPO.

Povinné doklady k podání žádosti 

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Financování investice

V případě, že hledáte možnost financování investice kotelny BENEKOV na splátky, je možno požádat o poskytnutí návrhu financování investice zde.

Často kladené otázky a odpovědi

Kdy a kde můžu podat  žádost o dotaci na výměnu kotle?
Žádost lze podat na místně příslušném krajském úřadě, poté co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Zároveň budou na internetových stránkách krajů zveřejněny vzorové žádosti.
Jaké technické parametry musí splňovat nově instalovaný zdroj na uhlí nebo pelety?
Nově instalovaný zdroj bude muset splňovat směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu. Pozor, nestačí aby kotel splňoval pouze 5. třídu, protože řada kotlů v 5. třídě nesplňuje parametry Ekodesignu.
Je povinností při realizaci výměny zdroje realizovat zároveň zateplení budovy?
Pokud dům nesplňuje energetickou třídu „C“, musí být provedeno tzv. mikroenergetické opatření, které povede ke snížení tepelné potřeby budovy. Vhodné opatření doporučí energetický specialista. MPO seznam těchto specialistů zveřejňuje na svých webových stránkách.
Budu potřebovat projekt k podání žádosti?
Minimálně bude potřeba doložit  průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Další dokumentace může být upřesněna při vyhlášení výzvy jednotlivými kraji.
Jsou z příjemců dotací opět vyloučeny nemovitosti, které slouží k ubytování osob?
ANO. Bytové domy o 4 a více bytových jednotkách jsou  vyloučeny.
Lze s pomocí dotací vyměnit starý automatický kotel na uhlí 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a 5. třídy?
NE, toto nelze.
Lze s pomocí dotací vyměnit starý kotel na dřevo (na výrobním štítku kotle je uvedeno palivo dřevo) 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a předepsané palivo uhlí?
NE. V tomto případě lze instalovat jen kotel na biomasu jak s automatickým přikládáním, nebo s ručním přikládáním, který splňuje směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu.
Jakmile podám žádost o dotaci, od kdy budou náklady na investici uznatelné?
Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti „nemůže však za způsobilé uznat výdaje uskutečněné před datem vyhlášení 1.výzvy ve specifickém cíli 2.1.“ (tedy 15.7.2015). Datum, od kdy budou náklady uznatelné, si určí jednotlivé kraje.
Bude zveřejněný seznam podporovaných zařízení, z kterého si budu moci vybrat automatický kotel?
Ano, závazná registrace výrobků do dotačních titulů zůstává. Tento seznam bude spravovat SFŽP.

Modelový příklad 1

Majitel rodinného domu investoval do výměny oken a částečného zateplení. Nachází se v oblasti s nadprůměrnými emisemi prachu a pro tuto oblast je určen bonus 5 %. V domě se topí 15 let starým  litinovým kotlem s ručním přikládáním má zájem pořídit si místo něj nový automatický kotel na uhlí a dřevní pelety. Jak velkou dotaci může majitel takového domu získat?

Pokud majitel domu nemá Průkaz energetické náročnosti budovy, měl by si nejprve pořídit tento průkaz. Cena se obvykle pohybuje do 5 tisíc Kč. Pokud vyjde, že budova splňuje standard „C“ nebo vyšší, může majitel investovat do výměny starého kotle za nový automatických kotel na uhlí a pelety a nemusí provádět zateplení. V takovém případě může investovat 150 tisíc Kč, z nichž 5 tisíc Kč dá na PENB a zbývajících 145 tisíc Kč investuje do nového kotle. 80 % z celé částky (tedy u PENB i z nákladů na novou otopnou soustavu) bude dotováno, takže na samotný kotel včetně jeho instalace získá až 116 tisíc Kč.

Modelový příklad 2

Majitel rodinného domu neprováděl žádné zateplení ani výměnu oken. Topí 5 let starým ocelovým kotle na uhlí a dřevo s ručním přikládáním a má zájem pořídit si místo něj nový automatický kotel na uhlí a dřevní pelety. Nenachází se v oblasti s 5 % bonusem.  Jak velkou dotaci může majitel takového domu získat?

Majitel bude muset oslovit Energetického specialistu a nechat si u něj vypracovat posudek s doporučením jaké mikroenergetické opatření by měl realizovat. Posudek včetně opatření může vyjít odhadem na 30 tisíc Kč. Náklady na zpracování posudku a samotné mikroenergetické opatření (do výše 20 tisíc Kč) se považují za uznatelné náklady a i na ně se vztahuje % z dotací. Pokud majitel investuje celkem 150 tisíc Kč, tak mu stát po odpočtu investice do mikroenergetického opatření a do posudku specialisty poskytne ještě 90 tisíc dotaci na instalaci nového zdroje v hodnotě 120 tisíc Kč.

Modelový příklad 3

Majitel rodinného domu provedl v minulosti zateplení v rámci NZU a má od této doby PENB který potvrzuje, že budova je klasifikována do třídy A. V domě topí kotlem na dřevo s ručním přikládáním a má zájem pořídit si místo něj nový automatický kotel na dřevní pelety. Nachází se v oblasti s nadprůměrnými emisemi prachu a pro tuto oblast je určen bonus 5 %. Jak velkou dotaci může majitel takového domu získat?

Majitel může investovat pouze do nového kotle včetně zapojení a otopné soustavy. Pokud investuje 150 tisíc Kč, od státu získá dotaci na nový kotel ve výši 127.500,- Kč


Kontaktní formulář

(vyžadováno)
zpracováním osobních údajů (vyžadováno)

IP solární a topné systémy spol. s r.o.
Olomouc, Holická 1173/49a, PSČ: 779 00 | tel.: (+420) 777 783 673

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C44276

design © dabraka.com

Copyright © 2023 EnergySol