Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Objednáním zboží akceptuje zákazník obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené prodávajícím. Obchodní podmínky stanovené prodávajícím jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Registrace

Registrace není povinná, avšak při opakované objednávce v e-shopu není nutné vyplňovat znovu celý objednávkový formulář.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího s výhradou zaplacení celé kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující, pokud není podnikatelem, kdy se právní vztah řídí ustanovením Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží za podmínek ust. § 53 odst.7 Obč. zákoníku č. 40/1964 Sb.

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je povinen kontaktovat prodávajícího písemně s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a datumu nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, kupující zašle zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží v řádném stavu, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Zboží nelze poslat na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje tím dobu vyřízení.

K faktuře dostanete přiložený formulář, který vyplníte a pošlete spolu se zbožím, pokud se jej rozhodnete vrátit.

Platba zboží

Zboží je možno zaplatit těmito způsoby:

 • Platbou v hotovosti při dodání zboží dobírkou (PPL)
 • Platbou v hotovosti při osobním odběru na prodejně
 • Platbou předem bankovním převodem (zboží bude odesláno zákazníkovi nebo vydáno na prodejně po obdržení platby na účet prodávajícího)

K ceně zboží bude připočítána cena dopravy.

Doprava

 • do 3kg 179,- ( pouze přepravní společnost PPL nebo Českou poštou)
 • do 20kg 259,-
 • do 50kg 369,-
 • do 200kg 820,-
 • do 500kg 1500,- a více ( záleží na hmotnosti zboží a vzdálenosti )
 • zásilky o větších rozměrech, například solární kolektory jsou sváženy naší dopravou! Zákazník je o termínu svozu vždy předem telefonicky informován.

Solární vakuové trubicové kolektory nelze svážet přepravními službami z bezpečnostních důvodů poškození.

Cena zásilky solárních panelů či setů:

 • Morava 550,-
 • Čechy 990,-

IP solární a topné systémy spol. s r.o.
Olomouc, Holická 1173/49a, PSČ: 779 00 | tel.: (+420) 777 783 673

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C44276

design © dabraka.com

Copyright © 2024 EnergySol