MAGIS COMBO 8

Doprava zdarma

Nová zelená úsporám

Výrobce: Immergas
Číslo výrobku: COMBO 8
Garance: 2 roky
Naše cena s DPH: 163 350 Kč
Naše cena bez DPH: 135 000 Kč
Termín dodání: skladem

tc

Podrobný popis

MAGIS COMBO 8

 


MAGIS COMBO 8 je hybridní tepelné čerpadlo vzduch / voda ve splitovém provedení.
Hybridní tepelné čerpadlo jako celek je tvořeno venkovní a vnitřní jednotkou, ve které je integrován kondenzační kotel. Vysoce efektivní hybridní systém modelové řady MAGIS COMBO chytře kombinuje samotné tepelné čerpadlo s plynovou kondenzační technologií. Tento unikátní systém optimalizuje energetickou účinnost díky vyspělé elektronice, která automaticky volí energeticky nejúčinnější a nákladově nejefektivnější režim v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.
Hybridní tepelná čerpadla MAGIS COMBO jsou složena z venkovní a vnitřní jednotky. Obě tyto hlavní části jsou samozřejmě propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem.

Tato hybridní tepelná čerpadla jsou určena k vytápění, chlazení a k průtokovému ohřevu TUV. Ve vnitřní jednotce je integrován plynový kondenzační kotel.
Dalším příjemným zjištěním je fakt, že venkovní jednotka čerpadla je vybavena sondou snímání vnější teploty již z výroby. Navíc, pokud umístění venkovní jednotky z nějakého důvodu nedovolí reálně snímat venkovní teplotu, je možné velice jednoduše připojit k tepelnému čerpadlu další (volitelnou) venkovní sondu.
Vyspělá elektronická výbava umožňuje regulaci nejen okruhu TUV, ale i řízení jednoho nesměšovaného a jednoho směšovaného topného okruhu. Samozřejmostí je režim chlazení v letních měsících.

Tepelná čerpadla modelové řady MAGIS COMBO jsou zaregistrována do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií)  k  Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 "Kotlíkové dotace".

 • Hybridní tepelné čerpadlo vzduch / voda
 • Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
 • Ve vnitnřní jednotce integrován plynový kondenzační kotel
 • Možnost chlazení, vytápění a průtokového ohřevu TUV
 • Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
 • Ekvitermní regulace v základní výbavě
 • Venkovní sonda v základní výbavě
 • Oběhová čerpadla vnitřní jednotky řízena PWM signálem
 • Modulovaný výkon (invertor)
 • Plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motor)
 • Elektronický expanzní ventil (EEV)
 • Možnost zónového vytápění v základní výbavě
 • Chladivo R410A
 • Třída NOx 6
 • Certifikace dle EN 14 511
 • Kotlíková dotace - MAGIS COMBO 8 

 

Princip hybridního tepelného čerpadla vzduch / voda v provedení split

princip split

 

Splitové provedení hybridního tepelného čerpadla znamená, že čerpadlo je rozděleno na dvě základní části, konkrétně na venkovní a vnitřní jednotku.
Obě jednotky jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem.
Hlavní části venkovní jednotky jsou:
výparník, ventilátor s EC motorem, rotační kompresor, elektronický expanzní ventil, čtyřcestný ventil a elektronika.
Vnitřní jednotka obsahuje:
plynový kondenzační kotel, kondenzátor, oběhová čerpadla, deskový výměník pro průtokový ohřev TUV, expanzní nádoby, řídicí elektroniku, připojovací svorkovnice a ovládací panel pro nastavení a regulaci celého tepelného čerpadla.
Hybridní tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá teplo z venkovního prostředí a ve výparníku ho předá chladivu. Díky vyšší teplotě vzduchu se chladivo ve výparníku vypaří a vzniklé páry jsou nasávány kompresorem. Kompresor páry chladiva prudce stlačí (komprese) a díky tomuto jednoduchému fyzikálnímu ději vzroste zásadním způsobem teplota stlačených par. Horké páry chladiva předají svou tepelnou energii v kondenzátoru (deskový výměník vnitřní jednotky) do topné vody, čímž ztratí svůj potenciál a změní své skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru proudí kapalné chladivo do venkovní jednotky, kde díky expanznímu ventilu dojde k prudkému snížení tlaku a chladivo se výrazně ochladí (expanze). Celý cyklus se uzavírá a chladivo putuje znovu do výparníku, kde se opět vzduchem ohřeje. Tento proces se stále opakuje, takže  tepelné čerpadlo opravdu přečerpává teplo z vnějšího prostředí do topné soustavy.

 

Pracovni rozsah v režimu VYTÁPĚNÍ

diagramtopenicombo

 

Hodnota teploty výstupní topné vody u hybrisního tepelného čerpadla vzduch / voda vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Za zmínku stojí, že i při venkovní teplotě -20 °C je schopno hybridní tepelné čerpadlo modelové řady MAGIS COMBO dodávat do soustavy topnou vodu o teplotě +45 °C.

 

Pracovni rozsah v režimu CHLAZENÍ

diagramchlazenicombo

 

V letním období se zcela určitě hodí možnost klimatizace obytných prostorů. I tento požadavek je schopno hybridní tepelné čerpadlo MAGIS COMBO bez problémů splnit. Aktivaci režimu CHLAZENÍ lze provést přímo na ovládacím panelu vnitřní jednotky nebo na řídicí jednotce CARV2 (pokud je instalována).

 

Vnitřní jednotka hybridního tepelného čerpadla

combovnitrnijednotka

 

Vnitřní jednotka hybridního tepelného čerpadla MAGIS COMBO se může pochlubit elegantním vzhledem a velmi malými rozměry.
Pokud Vás napadne, že vnitřní jednotka vypadá stejně jako plynový kotel IMMERGAS, tak nejste daleko od pravdy. Součástí vnitřní jednotky je plynový kondenzační kotel, který slouží při režimu ohřevu TUV a jako bivalentní zdroj energie. Pojďme si uvést ty nejdůležitější části vnitřní jednotky:

 • deskový výměník chladivo / topná voda
 • expanzní nádoba topného okruhu
 • pojistný ventil 3 bar
 • průtokoměr
 • krokový trojcestný ventil (ohřev TUV / VYTÁPĚNÍ)
 • energeticky úsporná modulovaná čerpadla (řízená PWM signálem)
 • sekundární výměník TUV
 • spínač průtokového ohřevu TUV
 • plynový kondenzační kotel s nerezovým výměníkem (nerezové lamely)
 • kompletní regulace přímého a směšovaného okruhu

Nesmíme zapomenout také na ovládací panel. Ten umožňuje jednoduše a přehledně nastavovat ekvitermní křivky, volit režimy provozu - VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ - pouze OHŘEV TUV, zobrazovat provozní informace jak z vnitřní, tak z venkovní jednotky. Tlačítky "plus" a "mínus" lze snadno definovat žádanou teplotu pro vybraný režim.

 

Venkovní jednotka AUDAX PRO

combovenkovnijednotka

 

Venkovní jednotka pro hybridní tepelná čerpadla modelové řady MAGIS COMBO je označována názvem AUDAX PRO a liší se v závislosti na požadovaném výkonu hybridního tepelného čerpadla.
Hlavní části venkovní jednotky jsou:

 • rotační kompresor s invertorem
 • řídicí elektronika
 • ventilátor s proměnnými otáčkami
 • výparník
 • venkovní sonda
 • čtyřcestný ventil
 • elektronický expanzní ventil
 • přednaplněné chladivo R410A

Obě jednotky (venkovní a vnitřní) jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Ve všech typech venkovních jednotek AUDAX PRO je z výroby přednaplněné chladivo R410A. Maximální délka okruhu chladiva s přednaplněným chladivem pro MAGIS COMBO 8 je 15 m. Pokud je okruh chladiva delší, musí se do okruhu chladivo doplnit.
Maximální délka okruhu chladiva s doplněným chladivem pro MAGIS COMBO 8 je 50 m.

 

 

(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(4) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 18 / 23 °C
 Tabulka základních parametrů     MAGIS
COMBO 8
Energetická třída (55°C/35°C)       A+ / A++
Venkovní jednotka hybridního tepelného čerpadla
Režim VYTÁPĚNÍ        
Topný výkon1---------------(teplota topné vody 35 °C) kW     7,71
Topný faktor - COP1---   --(teplota topné vody 35 °C) --     4,08
Rozsah nastavení teploty v režimu vytápění °C     25 - 55
Rozsah venkovní teploty v režimu vytápění °C     -25 / +35
Režim CHLAZENÍ        
Chladicí výkon4------------(teplota topné vody 18 °C) kW     7,58
Chladicí faktor - ERR4--  -(teplota topné vody 18 °C) --     3,77
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C     7 - 25
Rozsah venkovní teploty v režimu chlazení °C     +10 / +46
Vnitřní jednotka s integrovaným kondenzačním kotlem
Jmenovitý tepelný výkon-----------     ----(režim TUV) kW     27,3
Jmenovitý tepelný výkon----------    -(režim vytápění) kW     24,0
Minimální tepelný výkon kW     4,8
Režim VYTÁPĚNÍ        
Rozsah nastavení teploty °C     20 - 80
Maximální teplota v topném okruhu °C     90
Režim ohřevu TUV
       
Průtokový ohřev TUV --     ano
Rozsah nastavení teploty TUV °C     30 - 60
Obecná data        
Třída NOx       6
Elektrické napájení V/Ph/Hz     230/1/50
Maximální příkon-------  -(venkovní + vnitřní jednotka) W     4 130

 

 

 

 

 

MAGIS COMBO 8
MAGIS COMBO 8
MAGIS COMBO 8

 

IP solární a topné systémy spol. s r.o.
Olomouc, Holická 1173/49a, PSČ: 779 00 | tel.: (+420) 777 783 673

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C44276

design © dabraka.com

Copyright © 2021 EnergySol