Oficiální informační portál EnergySol

Ekologické zdroje energie
Profesionální servis od návrhu po realizaci
Podpora dotací

Eshop

Nová zelená úsporám

Nová Zelená úsporám 2030 startuje na podzim

31.7.2021

Na podzim odstartuje další etapa programu Nová zelená úsporám, bude v něm 39 miliard korun výhradně na klimatická opatření v domácnostech

Na podzim odstartuje další etapa programu Nová zelená úsporám, bude v něm 39 miliard korun výhradně na klimatická opatření v domácnostech

Ani v dalších letech nepřijdou Češi o své oblíbené dotace na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pokračování populárního dotačního programu Nová zelená úsporám. Do roku 2030 rozdělí z evropských i národních zdrojů dotace v minimální výši 39 miliard korun. Nová etapa programu přináší řadu novinek, těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka. Příjem žádostí se rozběhne v říjnu a plynule naváže na program stávající.

„Program Nová zelená úsporám se podařilo od roku 2014 nastartovat opravdu ve velkém. S vyplacenými 10 miliardami korun více než 65 tisícům příjemcům dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům u nás. A zájem o něj neustále roste, jen za první polovinu letošního roku jsme zaznamenali 45% nárůst v počtu přijatých žádostí,“ bilancuje dosavadní výsledky programu ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Čísla jasně ukazují, že program domácnosti motivuje k úsporným rekonstrukcím a stavbám, zvyšuje zájem o obnovitelné zdroje energie, a proto zajistit finance a připravit pokračování tohoto úspěšného programu pro nás bylo jednoznačnou prioritou.“

„Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého a zároveň přináší řadu výhod pro ty, kteří ji už využili nebo teprve využijí. Majitelům rodinných a bytových domů šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady za vstupní investici a zhodnocuje nemovitost. Program Nová zelená úsporám má ale vedle zásadních environmentálních přínosů i přínosy ekonomické, což je potřebné zvláště v době covidové pandemie. Díky zvyšování energetické účinnosti celého bytového segmentu dochází k úsporám spotřebované energie, a tak i snižování emisí CO2. Nezanedbatelný je i jeho přínos z pohledu ekonomiky tím, že zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí,“ pokračuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Program Nová zelená úsporám bude v následující dekádě disponovat rozpočtem minimálně 39 miliard korun. V prvních letech bude program financován z Národního plánu obnovy a následně z podílu výnosů emisních povolenek. Jádro programu zůstává stejné, nově se ale program rozroste o nová opatření i okruh žadatelů. O dotace budou moci zcela nově žádat majitelé bytových domů i mimo Prahu, kteří dosud žádali v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) nebo majitelé rekreačních objektů, v nichž trvale žijí. Další významnou novinkou je sloučení Nové zelené úsporám s Dešťovkou, dotačním programem zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou.

„Naším cílem je zahrnout dotace pro úsporné bydlení pod jeden program, ze kterého budou moci majitelé rodinných i bytových domů čerpat finance na opatření, která jim uspoří náklady za energie, ale pomohou jim i s adaptací na probíhající změny klimatu. V praxi to bude fungovat tak, že v rámci jedné žádosti bude moci žadatel zkombinovat různá opatření, od zateplení, přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí, za kombinaci více opatření bude možné navíc získat zajímavé bonusy,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Dotace uspoří polovinu nákladů

Výhodnější podmínky čekají žadatele, i pokud jde o výši dotace. Na půl milionu korun se zvedla podpora výstavby rodinného domu v pasivním standardu. Finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla na vytápění nebo pořízení fotovoltaiky, kde si žadatelé nově mohou požádat o systém, který nejvíce vyhovuje jejich domu. „Pro strukturálně postižené regiony Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje navíc poskytneme 10 % zvýhodnění. Částky, které mohou žadatelé na zlepšení svého bydlení získat, nejsou vůbec zanedbatelné a uhradit mohou až polovinu vstupních nákladů,“ upřesňuje ministr.

Ještě větší portfolio podporovaných opatření

Majitelé rodinných i bytových domů jistě ocení také širší nabídku dotací, kterou jim pokračování programu přinese. Vedle již zmiňované Dešťovky, o kterou se program nově rozrostl, bude možné žádat například i o dotaci na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vozidla. „Pod program jsme nově zařadili i dotace na hospodaření s dešťovou vodou, majitelé domů tak nebudou muset žádat ve dvou programech, jako tomu je doposud, ale vše vyřídí v rámci jedné žádosti v NZÚ. V rámci adaptace na změnu klimatu nabídneme majitelům bytových domů také možnost např. zkombinovat zateplení domu s výsadbou stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu. Program pomůže i s výměnou starých neekologických kotlů před jejich zákazem v září příštího roku. Bude se tak doplňovat s kotlíkovými dotacemi pro domácnosti s nižšími příjmy,“ představuje ministr Brabec novinky, které doplní stávající nabídku dotací.

Kombinovat se vyplatí

Čím více opatření žadatel zkombinuje, tím vyšší bonus získá ke standardní dotaci. Tak by se dalo stručně shrnout jednoduché pravidlo, kterým se řídí počítání bonusů. Majitelé rodinných domů za každou kombinaci získají navrch 10 tisíc korun, majitelé bytových domů 20 tisíc korun, bonusy se navíc mohou sčítat. Pokud například majitel rodinný dům zateplí a vymění kotel, získá za tuto kombinaci bonus 10 tisíc korun. Pokud navíc ještě instaluje fotovoltaiku a pořídí nádrž na dešťovou vodu, obdrží bonus ve výši 30 tisíc korun (3x 10 000 Kč). „Cílem je motivovat žadatele, aby dělali kompletní rekonstrukce. Celkem tak mohou domácnosti na bonusech získat více než 90 tisíc korun a majitelé bytových domů dokonce více než 120 tisíc korun,“ vysvětluje hlavní smysl bonusů Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který bude administraci programu zajišťovat. „Kromě bonusů za kombinaci více opatření nabídneme i bonus 20 tisíc korun navíc za kombinaci s kotlíkovými dotacemi. Vztahovat se bude na nízkopříjmové domácnosti, které si požádají o výměnu starého neekologického kotle z kotlíkových dotací, které kraje spustí nejpozději na začátku roku 2022 a současně zateplí svůj dům s dotací Nová zelená úsporám,“ informuje ministr Brabec.

Jednodušší cesta k dotaci

Podání žádosti i všech potřebných dokumentů bude probíhat zcela online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky bude probíhat i následná komunikace se SFŽP ČR, žadatelé tak vyřídí vše z pohodlí domova bez zbytečného papírování. Příjem žádostí bude spuštěn v říjnu a do té doby bude možné žádosti podávat ve stávajícím programu. „Abychom zájemcům o dotace Nová zelená úsporám co nejvíce usnadnili podání žádosti, připravili jsme pro ně zcela nové webové stránky, kde najdou přehled všech podporovaných opatření, příklady úspěšných realizací z dobíhajícího programového období i jednoduchý návod, jak podat žádost o dotaci. Součástí webu je i databáze specialistů, která obsahuje stovky kontaktů na odborníky, dodavatelské firmy a realizační firmy, kteří pomohou s přípravou a provedením rekonstrukce či stavby domu. Vyhledávat se v ní dá podle oboru i místa působnosti, žadatelé tak najdou kontakty na dodavatele ve svém nejbližším okolí. Seznam není povinný, ale může výrazně usnadnit cestu k dotaci. Zaregistrovat se do něj může každý dodavatel, který poskytuje služby související s realizací podporovaných opatření,“ informuje Petr Valdman. „Šance pro budovy spolupracuje již více než 10 let s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí na zjednodušování a vylepšování programu Nová zelená úsporám a poskytuje cenné podněty z praxe. Dlouhodobost a zaměření na komplexní projekty kombinující úsporu energie, OZE a adaptaci na změnu klimatu jej odlišuje od jiných programů, a to v rámci celé střední a východní Evropy. Pokračování tohoto úspěšného programu i v příštím období proto vítáme. Představená alokace 39 mld. Kč je navýšením oproti současnému období. Česká republika i samotní obyvatelé však v úsporách a šetrnosti přeřazují ještě na vyšší rychlost a 3,9 miliardy korun ročně pro Novou zelenou úsporám proto nemusí stačit. Jen v minulém roce se v kategorii rodinných domů sešly žádosti za 3,7 miliardy. Nyní budou v rámci Nové zelené úsporám podporovány také mimopražské bytové domy, které spadaly do programu IROP. I zde byl loňský rok rekordní se žádostmi za více než 4 miliardy korun,“ uvádí Šárka Tomanová, ředitelka profesního svazu Šance pro budovy. „Dlouholetá kontinuita Nové zelené úsporám je důležitá a pozitivní pro rozšiřování obnovitelných zdrojů v domácnostech a tím i pro modernizaci energetiky. Z poptávek intenzivně vnímáme zájem domácností o vlastní zdroje, který stále roste. Zjednodušení a větší komplexnost pomůže zájemcům o fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, kotel na pelety či solární systém. Domácnosti stále více požadují kombinace technologií včetně systémů vzájemného kombinovaného řízení s akumulací přebytků ze slunce do elektřiny nebo tepla. Proto oceňujeme motivace a bonusy pro chytrá řešení,“ komentuje spuštění programu předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

„Energeticky úsporné stavitelství často využívá domácí zdroje a práci, takže pokračování programu Nová zelená úsporám je pro naše podnikatele určitě dobrou zprávou. Dá se počítat s multiplikačním efektem, díky penězům z programu se bude více stavět. Energetické úspory v budovách mají určitě i perspektivu do budoucna, důraz na snižování spotřeby energií se často také odrazí ve výrazné změně v architektuře a vzhledu budov. Výstavba nízkoenergetických, pasivních a aktivních budov s sebou přináší významný technologický progres ve stavebnictví, nejen u zhotovitelů, ale i u výrobců stavebních materiálů, projektantů a architektů. I díky těmto zkušenostem jsou naši podnikatelé schopni uspět i na zahraničních trzích,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nová zelená úsporám je nejdéle trvajícím dotačním programem pro energetické úspory rodinných a bytových domů. Od roku 2014, kdy navázal na předchozí program Zelená úsporám, v něm bylo vyplaceno přes 10 miliard korun a podpořeno více než 65 tisíc žádostí. Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí, příjem žádostí, jejich administraci i vyplácení dotací zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR.

Na co lze od podzimu čerpat

 • renovace rodinných a bytových domů a rekreačních domů, využívaných k trvalému bydlení (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • stavbu a nákup rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • solární termické a fotovoltaické systémy
 • zelené střechy a venkovní stínicí techniku
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody
 • využití tepla z odpadní vody
 • systém řízeného větrání s rekuperací
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na centrální zásobování teplem
 • systémy pro ohřev vody
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu

 

 

Kdo může o prostředky požádat

 • majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů
 • společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek
 • bytová družstva
 • obce a města vlastnící rodinný či bytový dům
 • nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů
 • developeři – podnikatelské subjekty
 • osoby, kterým svědčí právo stavby

 

Hlavní novinky

 • podpora bytových domů i mimo Prahu (dosud spadaly pod IROP)
 • zvýšení max. dotace na 50 % u bytových domů
 • navýšení jednotkových dotací
 • výhodné bonusy při kombinaci opatření (více než 90 000 Kč u rodinných domů a více než 120 000 u bytových domů)
 • hospodaření s dešťovou vodou jako nová oblast podpory (dosud jako samostatný program Dešťovka)
 • rozšíření podpory výměny zdrojů tepla
 • zjednodušení a rozšíření podpory FVE (propojení s elektromobilitou)
 • dotovány i trvale obývané rekreační objekty
 • plná elektronizace – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, online komunikace (už žádné papírování).

 

Další informace na novém webu programu NZÚ.

 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_202107/$FILE/TK_P%C5%99edstaven%C3%AD%20pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD%20NZ%C3%9A.pdf


Kontaktní formulář

(vyžadováno)
zpracováním osobních údajů (vyžadováno)

IP solární a topné systémy spol. s r.o.
Olomouc, Holická 1173/49a, PSČ: 779 00 | tel.: (+420) 777 783 673

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C44276

design © dabraka.com

Copyright © 2024 EnergySol