Oficiální informační portál EnergySol

Ekologické zdroje energie
Profesionální servis od návrhu po realizaci
Podpora dotací

Eshop

Nová zelená úsporám

Kotlíkové dotace

10.4.2019

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o třetí a zároveň poslední vlně kotlíkových dotací, která se bude v jednotlivých krajích postupně spouštět v průběhu roku 2019.

Nárok na získání kotlíkové dotace má každá fyzická osoba, která vlastní nemovitost určenou k trvalému bydlení a která doposud používá jako hlavní zdroj tepla kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy - od roku 2022 se takovéto kotle nebudou smět používat.

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE - 3. výzva

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spouští v roce 2019 třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí.
„Čisté ovzduší” je pro rezort životního prostředí hlavní prioritou již několik let a ne jinak tomu bude v letošním roce. Již potřetí krajům pošleme více než tři miliardy korun, díky kterým bude vyměněno dalších minimálně 30 tisíc zastaralých neekologických kotlů.
Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy,
by neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán.

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. Některé ale už nyní avizují,
že to stihnou dříve, na přelomu jara a léta. Obecné podmínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je úplný odklon
od uhelných kotlů. Na této změně trvala Evropská komise, která jasně deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje ekologický zdroj energie. Získat dotaci na kotel na uhlí už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombinovaný, spalující vedle uhlí i biomasu.

I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
Na jejich pořízení je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady
na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám.

V krajích, zařazených do státního programu RESTART - kotlíková půjčka (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje
s tím, že jim poskytne peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu.
O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace.
S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu. Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Konkrétní podporované zařízení z oblasti plynových kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel
IMMERGAS najdete v seznamu registrovaných kotlů / tepelných čerpadel viz tabulky níže.

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)

Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
Projektovou dokumentaci

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany.

Termíny vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí v krajích.

Kraj                                        Vyhlášení výzvy                       Příjem žádostí

Jihočeský                            přelom srpen/září                    přelom září/říjen

Jihomoravský                      2. polovina září                        2. polovina října

Karlovarský                              1.4.2019                                     1.7.2019

Královéhradecký                     1.7.2019                                   11.9.2019

Liberecký                               15.7.2019                                    23.9.2019

Moravskoslezký                   10.4.2019                                    13.5.2019

Olomoucký                            30.4.2019                                      4.6.2019

Pardubický                            30.9.2019                                  31.10.2019

Plzeňský                                 září 2019                                    říjen 2019

Praha                                     16.9.2019                                  31.10.2019

Středočeský                            3.5.2019                                      3.6.2019

Ústecký                        1. týden v červenci                              16.9.2019

Vysočina                               září 2019                                      říjen 2019

Zlínský                                   září 2019                                      říjen 2019

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na webových stránkách krajských úřadů.

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.


Kontaktní formulář

(vyžadováno)
zpracováním osobních údajů (vyžadováno)

IP solární a topné systémy spol. s r.o.
Olomouc, Holická 1173/49a, PSČ: 779 00 | tel.: (+420) 777 783 673

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C44276

design © dabraka.com

Copyright © 2024 EnergySol