Oficiální informační portál EnergySol

Ekologické zdroje energie
Profesionální servis od návrhu po realizaci
Podpora dotací

Eshop

Nová zelená úsporám

Nová Zelená úsporám 2030 startuje

23.9.2021

Startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám. O dotace mohou žádat i ti, kdo na ně předtím nedosáhli. Zájemce potěší i další novinky.
 
Nová Zelená úsporám je dostupnější. Na co a jak žádat

 

 

Od 12. října mohou o dotace žádat i ti, kdo na ně dříve nedosáhli. Žádost bude nově možné podat bez návštěvy úřadu. Zvyšují se také jednotlivé příspěvky.

Rozšíření, bonusy a další novinky

O příspěvek nově mohou žádat také majitelé a stavitelé bytových jednotek, které se nachází kdekoliv na území České republiky. Podle dřívějších pravidel mohli žádat jenom pro byty v Praze, zatímco ostatní mohli čerpat podporu pouze z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Pro majitele rodinných domů se v tomto směru nic nemění – už dříve mohli žádat po celé republice.

V minulosti nebyla dotace dostupná ani majitelům rekreačních objektů. Teď na dotace dostáhnou, pokud mají v objektu trvalé bydliště – bez ohledu na to, kde se objekt v Česku nachází.

K vylepšením patří navýšení některých příspěvků, například maximální dotace u bytových domů na 50 % z celkové ceny úprav.

Ministerstvo také sjednotilo Novou zelenou úsporám a dříve samostatný program Dešťovka zaměřený na efektivní hospodaření s dešťovou vodou.

Zásadní novinkou jsou bonusy za kombinace jednotlivých opatření v rámci Nové zelené úsporám. Díky nim můžete získat navíc až 90 000 Kč při výstavbě nebo rekonstrukci rodinného domu a 120 000 Kč na bytové domy.

 

Pokud budete žádat o podporu na rekonstrukci nebo stavbu rodinného domu, dostanete za každou vybranou kombinaci 10 000 Kč. To znamená, že pokud využijete dotaci na zateplení a fotovoltaiku, dostanete navíc 10 000 Kč. Když si k těmto dvěma opatřením přidáte ještě Dešťovku, dostanete 20 000 Kč.

U bytové výstavby je bonus ještě vyšší: 20 000 Kč za každou kombinaci. Například zateplení a fotovoltaika přinese bonus 20 000 Kč, a když přidáte Dešťovku, dostanete bonus 40 000 Kč. Další bonus bude ministerstvo vyplácet za kombinaci s kotlíkovými dotacemi: 20 000 Kč.

Na bonus však nedosáhnete při využití jakýchkoliv dvou a více opatření, ale jenom pro vybrané kombinace. Seznam opatření, které není možné kombinovat, najdete v Závazných pokynech pro žadatele. U online formuláře nabídne konkrétní kombinace přímo systém na podání žádosti o dotace.

Obyvatelé strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj) dostanou k dotaci ještě 10% bonus. O ten se pak zvýší dotace na konkrétní opatření.

Žádat už můžete online

Velkým zjednodušením je převedení celého procesu žádosti do online režimu. K vyřízení od října stačí elektronické podání na webu Nové zelené úsporám. Veškerá komunikace se žadateli bude probíhat online.

Ke schválení příspěvku musíte doložit dokumenty, které dokazují splnění všech podmínek. Jde především o projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou (autorizovaný architekt, inženýr, technik činný ve výstavbě) a energetické hodnocení zpracované energetickým specialistou a držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření energií. Dále budete dokládat faktury, potvrzení o úhradě, doklady prokazující úspěšnou realizaci a dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu. V případě, že vás při jednání zastupuje třetí osoba, dokládáte i plnou moc. Pokud nemovitost vlastní několik osob, zasíláte také souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti.

Požadované dokumenty už není potřeba doručit osobně na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí – stačí je převést do elektronického formátu a odeslat datovou schránkou, e-mailem, přes Informační systém pro elektronickou evidenci žádostí nebo poštou na flešce či jiném datovém médiu. Když zvolíte e-mail, musíte buď opatřit elektronickým podpisem každý z přiložených dokumentů, nebo samotný e-mail (pak budou za podepsané považovány i dokumenty, které obsahuje). Jestliže posíláte žádost přes datovou schránku, není další ověření potřeba.

Na vyhodnocení žádosti si počkáte několik týdnů. Nejprve proběhne formální kontrola žádosti, poté ověření technických požadavků a následně kontrola provedení opatření. Každá z těchto fází zabere dva až tři týdny, celkem tedy můžete počítat šest až devět týdnů. Pokud by se během kontroly objevily nějaké nedostatky, fond vás vyzve k jejich odstranění. Na to máte 30 dnů. Poté už jenom počkáte na zprávu o schválení a výplatu dotace.

O dotaci si můžete zažádat předtím i potom, co projekt uskutečníte, tedy po celou dobu trvání programu. Ředitel fondu Petr Valdman upřesňuje obě možnosti – před i po realizaci – jsou z pohledu výše a nabídky podpory rovnocenné, drtivá většina žadatelů však volí žádost předem. „V případě, že se po podání žádosti zjistí v projektu nedostatky, například že stavba nedosahuje parametry dané programem, je snazší provést úpravu v projektu před jeho realizací, než provádět úpravy dodatečně na již hotové stavbě a zrealizovaných opatřeních,“ vysvětluje.

Výjimka se může týkat velkých projektů, kdy o dotaci žádá právnická osoba. Jedná se o takzvané žádosti podléhající veřejné podpoře v režimu blokové výjimky, kde je nutné podat žádost ještě před zahájením prací.

Toho, že by se dotace vyčerpaly hned během prvních dnů, se podle vyjádření státního fondu bát nemusíte. „Pro program Nová zelená úsporám je z Národního plánu obnovy vyhrazeno 11 miliard korun. Spíše doporučujeme nejdříve se seznámit s podmínkami pro získání dotace, připravit veškeré dokumenty a až poté podat žádost o dotaci,“ radí Valdman.

Důležitou podmínkou je, abyste projekt, na který chcete dotaci, uskutečnili po 1. lednu 2021, a zároveň byly po tomto datu vystaveny veškeré dokumenty, kterými dokládáte jeho uskutečnění.

Na co můžete dotace čerpat

Podporu z Nové zelené úsporám lze využít nejen na renovace rodinných a bytových domů, ale nově i rekreačních domů, pokud je využíváte k trvalému bydlení. Mezi dotované změny patří zateplení fasády, střechy, stropů a výměna oken i dveří.

Dále můžete podporu využít na stavbu a nákup pasivních domů (rodinných i bytových), solární, termické a fotovoltaické systémy, zřízení zelených střech, venkovní stínící techniky, systémy řízeného větrání s rekuperací, získávání tepla z odpadní vody a vybudování systémů pro ohřev vody.

O dotaci můžete zažádat i při výměně starého kotle nebo jiného stávajícího zdroje tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel nebo když se napojujete na centrální zásobování teplem.

Díky spojení s programem Dešťovka se Nová zelená úsporám vztahuje i na zřízení akumulačních nádrží pro zachytávání dešťové vody, kterou můžete využít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Na dotaci máte nárok také při zabudování systémů pro ohřev vody.

Majitelé elektromobilů mohou žádat o příspěvek na nákup a instalaci dobíjecí stanice pro osobní vozidlo.

V rámci programu poskytuje ministerstvo také příspěvek na výsadbu stromů. Podmínkou je, že výsadba proběhne na pozemcích bytového domu, které jsou přístupné veřejnosti.

S výpočtem pomůže kalkulačka

Během podzimu plánuje Státní fond životního prostředí nabídnout žadatelům o dotaci jednoduchou online kalkulačku, na které si budou moci spočítat výši dotace na konkrétní projekt. Základní posouzení si však pode Valdmana může provést každý žadatel sám. „V případě zateplení stačí znát přibližné plochy zateplovacích konstrukcí, v případě fotovoltaické elektrárny instalovaný výkon,“ popisuje. „Se základním posouzením jsme samozřejmě připraveni pomoci na zákaznické lince a na krajských pracovištích,“ dodává.

 

Pro výpočet dotace však Valdman doporučuje spíše oslovit energetické specialisty, projektanty nebo dodavatele. „Pro zájemce je na webových stránkách programu připraven seznam kontaktů na odborníky, kteří mají zkušenosti s dotacemi a jsou ochotni pomoci žadatelům s přípravou i realizací opatření,“ říká.

Pro představu – na úpravy rodinného domu dostanete:

 • až 650 000 Kč (maximálně 50 % z celkových výdajů) na zateplení obvodových stěn, střech stropů a podlah, výměnu oken, dveří nebo jiných stavebních otvorů,
 • až 500 000 Kč na výstavbu nebo nákup pasivního rodinného domu,
 • až 100 000 Kč na kotel nebo tepelné čerpadlo (výše příspěvku se liší podle druhu tepelného zdroje),
 • až 200 000 Kč na fotovoltaické systémy,
 • až 110 000 Kč na zřízení efektivního systému k zachytávání a využívání dešťové a odpadní vody,
 • až 60 000 Kč na systémy k ohřívání vody,
 • až 50 000 Kč na stínící techniku,
 • až 100 000 Kč na řízené větrání s rekuperací,
 • až 10 000 Kč na výstavbu zelených střech,
 • až 40 000 Kč na systémy, které využívají odpadní vody k získávání tepla,
 • až 30 000 Kč na dobíjecí stanici pro elektromobily,
 • až 35 000 Kč na projektovou přípravu.

Na výstavbu bytových domů mohou jejich vlastníci od října dostat vyšší příspěvky:

 • až 50 % celkových výdajů na zateplení obvodových stěn, střech stropů a podlah, výměnu oken, dveří nebo jiných stavebních otvorů,
 • až 150 000 Kč na bytovou jednotku při nové výstavbě bytového domu nebo nákup bytu v novém bytovém domě s nízkou energetickou náročností,
 • od 12 000 Kč až po miliony korun na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla (výše příspěvku závisí na počtu bytových jednotek napojených na tepelný zdroj a na typu zdroje),
 • až 500 000 na fotovoltaické systémy,
 • od 37 000 Kč až po miliony korun na hospodaření s dešťovou vodou a systémy pro využití odpadní vody,
 • až 50 000 Kč na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích,
 • 20 000 Kč za každou bytovou jednotku na systémy pro ohřev teplé vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla,
 • 500 Kč na metr čtvereční stínící techniky s ručním ovládáním a 1 000 Kč na metr čtvereční stínící techniky s automatickým ovládáním,
 • až 35 000 Kč na systémy řízeného větrání,
 • až 300 000 Kč na výstavbu zelených střech,
 • 10 000 Kč za každou bytovou jednotku napojenou na systém, který využívá teplo z odpadní vody,
 • 30 000 Kč za každou instalovanou dobíjecí stanici pro osobní vozidla na elektropohon,
 • až 70 000 Kč na projekt.

Kdo může žádat

O příspěvek z Nové zelené úsporám mohou žádat:

 • majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů,
 • společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • obce a města vlastnící rodinný či bytový dům,
 • nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů,
 • developeři – podnikatelské subjekty,
 • osoby, kterým svědčí právo stavby.

Zájem roste

Od roku 2014 přijalo ministerstvo životního prostředí 85 000 žádostí a rozdělilo 11 miliard korun. Letos zaznamenalo 45% nárůst počtu podaných žádostí.

Na dosavadní program v říjnu naváže nová etapa, která nabídne celkem 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Do roku 2030 ministerstvo počítá i se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak má program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun.

 


Kontaktní formulář

(vyžadováno)
zpracováním osobních údajů (vyžadováno)

IP solární a topné systémy spol. s r.o.
Olomouc, Holická 1173/49a, PSČ: 779 00 | tel.: (+420) 777 783 673

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C44276

design © dabraka.com

Copyright © 2024 EnergySol